Dzisiaj jest

Do końca roku pozostało
dni

Do strony głównej

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Nie daj się okraść Film na YouTube Film na YouTube
 
» Obejrzyj na YouTube «
 

17 ·XII· 2018 r.

Ustawa o własności lokali:
Art. 12. ust. 1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
Art. 13. ust. 1. ... korzystać z niej [nieruchomości wspólnej] w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Piwnica złomiarza
 
 
» Powiększenie «

11 ·VI· 2018 r.

Nie wstyd jest nie znać prawa w przedmiotowej sprawie ale hańbą jest nie chcieć go znać gdy się musi go znać!!! Szczególnie gdy wydaje się orzeczenia sądowe.

Oskarżam!
 
 
» Czytaj całość «

13 ·XII· 2017 r.

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej zrobi cokolwiek w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, które zostały źle wyliczone przez Gminę Olsztyn?

Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej.
 
 
» Pismo do zarządu - korespondencja - przypisy «

11 ·VI· 2017 r.

Najbardziej wiarygodny dokument by skontrolować zarząd wspólnoty mieszkaniowej NIEDOSTĘPNY!

Wyciągu bankowego nie dostaniesz!
 
 
 

16 ·III· 2017 r.

Sami sobie „zwodowali” los.

Dług
» Odpowiedzialność karna za powstanie długów «
» Wodociągi - egzekucja długów «
FAŁSZ czy PRAWDA
» Dowód «

1 ·III· 2017 r.

Konfrontacja rozliczeń pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Konfrontacja rozliczeń za wodę i ścieki
 
 
» Różne sposoby rozliczeń wody i ścieków «

11 ·II· 2017 r.

Nieboszczyk wiecznie żywy!

Umarli żyją


 
Do obowiązków Zarządcy należeć będzie:
Prowadzenie wykazu lokali, w tym właścicieli lokali i najemców oraz osób zamieszkałych.
Źródło: §3 pkt 2 umowy o zarządzanie z dnia 5 XI 2015 r. zawartej między Wspólnotą Mieszkaniową a BOWM /.../


6 ·II· 2017 r.

Przedmiotem zebrania /.../ powinny być w szczególności: /.../ ocena pracy zarządu lub zarządcy /.../ - art. 30 ust. 2, pkt 2 Ustawy o własności lokali.

 
 
» Przeczytaj «

8 ·V· 2016 r.

Czy wspólnota mieszkaniowa może sfinansować montaż wkładu kominowego jednemu właścicielowi, który zmodernizował w swoim mieszkaniu lokalne CO a innemu nie?

Wkład kominowy
» Pozew o uchylenie uchwały «
» Zabezpieczenie pozwu «
» W Y R O K «
» Grafika «

24 ·IV· 2016 r.

Zadanie „domowe” służbowe dla konserwatora zabytków! Galeria okien w zabytkowej kamienicy!

Samowola budowlana


 
Kamienica została wpisana do rejestru zabytków w dniu 11 pażdziernika 1988 r. Mimo powszechnej wiedzy o konieczności uzyskania zezwolenia na wymianę stolarki okiennej przez konserwatora zabytków właściciele lokali w tej kamienicy uważają, że ich prawo nie dotyczy. Czy realne jest, żeby olsztyński konserwator zabytków wyraził zgodę na okienną mozaikę?


13 ·III· 2016 r.

„Z archiwum X” wspólnoty mieszkaniowej. Nieboszczyk też głosuje. 

 

Nieboszczyk też głosuje!!!

Nawet wtedy gdy się nie podpisze (nieboszczyk) jego udział jest liczony jako głos ważny.

Brak pełnomocnictw.

Fałszowanie podpisów.

Ukrywanie faktycznej liczby właścicieli.

Oto dowód nie do podważenia, świadczący jednocześnie o poziomie wiedzy tych co podawali się za członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz administratora.

Na podstawie takich uchwał sędziowie sądów w Olsztynie wydali nakazy zapłaty.

Uchwały pochodzą z akt sądowych.

 

 

 
 
» Poznaj treść uchwał «

3 ·XI· 2015 r.

Kapusie, donosiciele, szpicle w akcji!

Donosiciel_w_akcji


Autor wielu poniższych materiałów na własnej skórze poznał co znaczy kapuś, donosiciel, szpicel.

„Dyrygentem” wszystkich donosicieli jest Zenon Sawicki:

- prezes Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul Zamenhofa 16,
- licencjonowany, zawodowy zarządca nieruchomości - nr licencji 1688,

- „tańczącymi” w rytm trząsanej batuty dyrygenta członkowie wspólnoty mieszkaniowej - Gerhard Przytuła, Wojciech Napiórkowski,

- do tańca przygrywa waląc paragrafami w tam-tamy Kancelaria Radców Prawnych Ewa Kujawa w Olsztynie, ul. Mazurska 11/3

 
 
» Czytaj dalej «

1 ·X· 2015 r.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej przestał istnieć.   Sąd Apelacyjny w Białymstoku  wydał wyrok:  uchwały dotyczące wyboru zarządu nie istnieją!

Wyrok
 
 
» Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z uzasadnieniem «

1 ·X· 2015 r.

Nowelizacja ustawy o własności lokali.

Nowela_uwl
» Zmiany w Ustawie o własności lokali «
Przykład wyliczenia udziału
» Ustawa o własności lokali - zaktualizowana «

1 ·III· 2015 r.

W dniu 10 X 2012 r. właściciele lokali zlikwidowali fundusz remontowy.

Fundusz remontowy
 
 
 

12 ·II· 2015 r.

Właścicielu - nie ostanie ci się nawet złamany grosz!

Zlamany_grosz


Art. 12 ust. 2 Ustawy o własności lokali:

Właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

- Tak jest w całym państwie polskim - z jednym wyjątkim.

- Wyjątkiem jest Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16.
- „on” obciąża również za mieszkanie właściciela(sic!). Jak za czynsz. Jak za mieszkanie komunalne.

 
 
» Dowód z komentarzem «

20 ·I· 2015 r.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi przez spółki komunalne:


Logo

Na pytanie:
. . .
a) czy istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, tj. olsztyńskim?

b) czy występujące w gminie Olsztyn bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej . . .?

w kontekście:

- ustawy o gospodarce komunalnej;
- ustawy o samorządzie gminnym;
- prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot komunalny, na przykładzie Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16 (100% udziału Gminy Olsztyn), w przedmiocie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Olsztyn nie jest jedynym właścicielem

 
 
» Prezydent Olsztyna odpowiada . . . «

12 ·XI· 2014 r.

ZBK spółki komunalne - bezkarny bandytyzm prawny Gminy Olsztyn. Akt II.

Wyrok
» Pismo Ministerstwa Infrastruktury z 2004 r. «
» NIK o spółkach komunalnych «
» przeczytaj wyrok «

29 ·X· 2014 r.

ZBK spółki komunalne - bezkarny bandytyzm prawny Gminy Olsztyn. Akt I.

Prawo kaduka
» Dowód bezprawia z 28 VIII 2014 r. «
»Przykład kontroli NIK z 2013 r. «
»czytaj artykuł w express.olsztyn.pl «

7 ·X· 2014 r.

Nieznajomość Ustawy o własności lokali kosztuje. Podejmowanie uchwał

ZBK II Olsztyn Kopernika 14B

Administrator nie był uprawniony do sa-

modzielnego podejmowania decyzji o uzu-

pełnieniu głosowania i zbieraniu fizycz-

nym głosów poprzez swego pracownika.

Wyrok Sądu Okręgowego

w Olsztynie

z dnia 31 VII 14 r. sygn. akt I C 186/14

ZBK II Tablica
» Komentarz «
» Wyrok z uzasadnieniem «

10 ·IX· 2014 r.

Tak się głosuje za uchwałami we wspólnocie przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie.

Uchwała 1

Podpisywanie za osoby nieobecne na rocznym zebraniu właścicieli lokali;

Fałszowanie podpisów innych właścicieli;

Zawyżanie udziałów w nieruchomości wspólnej;

Wpisywanie udziałów współwłaścicieli w ich lokalach jako udziały w nieruchomości wspólnej;

Brak stwierdzenia czy właściciele głosowali za, przeciw czy też wstrzymali się od głosowania;

. . .

Uchwała 2
 
 
» Zobacz «

28 ·VIII· 2014 r.

Pozew o ustalenie nieistnienia / uchylenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej.

Kujawa_tablica

 

  Kauzyperda?

           Debilizm prawniczy?

        Kompromitacja?

Głupota?           

. . .  ?     

» Pozew «
» Odpowiedż na pozew «
» Pismo przygotowawcze do procesu «

21 ·V· 2014 r.

Kto nadal okrada Wspólnotę Mieszkaniową? - Aktualizacja.

Zadłużenie na dzień   7.02.2011 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 23 348,35 zł
Zadłużenie na dzień   1.12.2011 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 27 175,33 zł
Zadłużenie na dzień 20.02.2012 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 28 125,61 zł
Zadłużenie na dzień 28.02.2014 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 31 368,16 zł
Zadłużenie na dzień 29.04.2014 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 32 308,73 zł
- w tym koszty procesowe 5 402,40 zł.
- wysokość ustawowych odsetek na dzień 6 .V. 2014 r. (13% w stosunku rocznym)                     - 5 184,32 zł

RAZEM DO ZAPŁATY na dzień 6 maja 2014 r. - 37 493,05 zł.

(przeciętny miesięczny koszt za pobraną wodę i odprowadzone ścieki z ostatnich 2 lat wynosi nie więcej niż 600 zł.)

Co do zasady należności za gaz, energię elektryczną, usługi komunalne, takie jak wywóz śmieci, opłaty za wodę, odbiór ścieków itp. przedawniają się po 2 latach od upływu terminu płatności.

Nakaz zapłaty (sygn. akt I Nc 1141/04 z dnia 22 lipca 2004 r.) pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej w Olsztynie przy ulicy Okrzei 20 na rzecz powoda „Wodociągów” w Olsztynie na kwotę 6 636,52 zł przedawnia się 22 lipca 2014 r.

Co zrobiły „Wodociągi” by ściągnąć dług? Nic. Co zrobią? Informacja ściśle tajna. Komu na tym zależy?

Prezesem Zarządu „Wodociągów” (spółka Gminy Olsztyn, 100% udziału) jest mgr Wiesław Pancer;
Nadzór właścicielski pełni prezydent miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Rachunek bankowy wspólnoty został otwarty 14 maja 2012 r. przez Habedanka Andrzeja i Przytułę Gerharda. Istnieje uchwała (podjęta?) o przyjęciu rezygnacji Przytuły G. z bycia członkiem zarządu wspólnoty (nie mylić z odwołaniem! - art. 20 ust. 2 uwl). Nie wiadomo czy Przytuła G. nadal dysponuje środkami finansowymi właścicieli? Kto został przez tych dwóch upoważniony do zarządzania kontem wspólnoty - a osoba taka istnieje (domyślnie ktoś z ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie prezesa Zenona Sawickiego)- nie wie nikt poza wyżej wymienioną dwójką.

Prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty (atr. 29 ust. 3 w związku z art. 27 uwl) w tej wspólnocie nie istnieje.
» Pokaż nakaz zapłaty «
» Dysponenci r-ku bankowego «
» Dług według „Wodociągów” «

5 ·V· 2014 r.

Art. 190 § 1 Kodeksu Karnego: Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sprzątanie


 
  

Sawicki Zenon ze swoją służalczą świtą
znowu przegrał!

 
 
» Zobacz «

3 ·V· 2014 r.

Roczne rozliczenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Sprzątanie.

Sprzątanie


 
26 zł za około półgodzinne sprzątanie
 
klatki schodowej 3-piętrowej kamienicy.
 

 
 
» Szczegóły «

25 ·IV· 2014 r.

Debilizm umysłowy bezmózgowców kontra Ustawa o własności lokali!

bez mózgu


Właściciel poprosił o dostęp do dokumentów wspólnoty
(art. 29 ust. 3 w związku z art. 27 uwl)

Jeśli nie znasz uchwały o właścicieli lokali z 24.06.94 - NIE CZYTAJ!
 
Jeśli znasz (chyba chodzi o Ustawę o własności lokali z 24 VI 1994 r.) - też NIE CZYTAJ!
 
Mimo wszystko PRZECZYTAJ!

Ależ bełkot, cóż - władza uderza do łba - poza tym jaki plebs taka władza, jaka władza taki plebs.

 
 
» Czytam «

3 ·III· 2014 r.

Przegrał haniebnie - Sawicki Zenon - prezes ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie.

Wyrok

 
Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 21 stycznia 2014 r. oddalił w całości pozew Sawickiego Zenona w imieniu Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16 przeciwko redakcji express.olsztyn.pl za publikację o nieprawidłowościach, bezprawnych praktykach przy zarządzaniu, administrowaniu wspólnotą mieszkaniową w Olsztynie przy ul. Okrzei 20. Sąd Okręgowy oddalając pozew w sposób pośredni potwierdził prawdziwość zarzutów zawartych w artykule, który można przeczytać poniżej.

 
 
» Wyrok z uzasadnieniem. «

14 ·XI· 2013 r.

Właściciel nie ma nic do gadania.

Reportaż
 
 
» ciąg dalszy . . . «

14 ·I· 2014 r.

Budowlany szyberdach - przez prawa natury samoistnie budowany.

Szyberdach

 

Znowu zalało.

Znowu odpadło.

Rozum śpi. Cichosza.

Właścicielom też snu trza!


Sufit klatki schodowej


23 ·VII· 2013 r.

Z piachu powstałeś - w gruz się obrócisz.

Śmierć czai się.

Trafiony?

                  Uszkodzony?

         Zraniony?

Zabity?               

 
 
» Zdjęcie «

24 ·VI· 2013 r.

Właściciele nie mają nic do gadania!    Mają płacić i basta!    to ON nimi rządzi!

sawicki


Bez wiedzy właścicieli, bez wiedzy zarządu wspólnoty mieszkaniowej, samowolnie,
według własnego widzi mi się, bezprawnie
rozporządza środkami finansowymi właścicieli
wpłacających je jako zaliczki na fundusz remontowy.
to ON
Sawicki Zenon,
licencjonowany, zawodowy zarządca nieruchomości, nr licencji 1688
prezes Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16
Dowody nie spreparowane - to do wiadomości demagogów - pochodzą z akt sądowych.

 
 
» Dowody «

18 ·VI· 2013 r.

Odwołać prezydenta Grzymowicza Piotra i Radę Miasta Olsztyna!

Referendum


Między innymi za:

- niewykonywanie, zaniechanie, nieporadność, brak kontroli w zakresie pełnienia obowiązków służbowych;

- brak jakiejkolwiek kontroli nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi;

- nieróbstwo w rozwiązaniu wieloletnich zadłużeń przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz „Wodociągów”;

- popieranie niezgodnego z prawem sposobu rozliczania wspólnot przez ZBK I Sp. z o.o.;

- nie wpłacania przez Gminę opłat-kosztów na utrzymanie nieruchomości wspólnej.


» Referendum w Olsztynie «
» Olsztyn miasto-problem «
» Plakat (opcje/pobierz) «

4 ·VI· 2013 r.

Kamienica ruina kruszy się.

Lawina.W dniu 4 VI 2013 r. z dachu kamienicy przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie posypały się elementy tynku, elewacji.

Uszkodzony został dach, szyba przednia i maska silnika samochodu osobowego.


 
 
» Obejrzyj zdjęcia «

4 ·VI· 2013 r.

Pokaż co robisz ze śmieciami a powiem ci kim jesteś.

Strych - śmietnik

14 ·V· 2013 r.

Ich przestrzeganie prawa nie dotyczy:

Bezprawie

Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16, 100% udziałów Gminy Olsztyn;
Prezes zarządu Spółki - Zenon Sawicki - licencjonowany, zawodowy zarządca nieruchomości - nr licencji 1688;
Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Grażyna Lange, licencjonowany, zawodowy zarządca nieruchomości - nr licencji 13459;
Główny księgowy - Katarzyna Kaczorowska;
Gmina Olsztyn właściciel spółki - nadzór właścicielski - Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz.

 
 
» Dowód «

8 ·IV· 2013 r.

Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej: Telewizja olsztyńska won stąd!

Telewizja won

Sawicki Zenon, prezes Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16, licencjonowany zarządca nieruchomości - nr licencji 1688 - w sposób jemu tylko charakterystyczny (czytaj: chamski) wyprosił przedstawicieli olsztyńskiej telewizji z zebrania.

Scenariusz zebrania od lat niezmienny. Relikt przeszłości: KOMUCHOWATY BETON TRWA.

 
 
» Przeczytaj «

8 ·IV· 2013 r.

Zalecenia dla kupujących mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej.

Zakup mieszkania to wydatek rzędu kilkudziesięciu a nawet kilkuset tysięcy złotych.
Należy więc zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych aspektów podczas zakupu mieszkania.
Poniżej kilka jakże bardzo ważnych porad.
» Wady fizyczne mieszkania. «
» Pokaż e-book «
» Pokaż «

4 ·IV· 2013 r.

Roczne zebranie - TYLKO DLA WYBRANYCH?

Pytania do zarządu jakże niewygodne dla złodziei, oszustów, kombinatorów!
 
 
» Pokaż «

4 ·IV· 2013 r.

My płacić nie musimy. Wy tak!

Podając sią za członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej (chociaż nikt nigdy nie widział uchwały o ich powołaniu) sami nie płacą, ale innych podają do sądu i nasyłają komornika. Oto moralność. Oto etyka.
 
 
» Pokaż «

20 ·III· 2013 r.

Ustalanie zaliczek, kosztów zarządu w relacji powierzchnia lokalu a udziały w Księdze Wieczystej.

Jeżeli ustalenie wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu nie jest kwotowo identyczne z prawidłowym ustaleniem wysokości tej zaliczki w stosunku do wielkości udziału właściciela lokalu we współwłasności przymusowej to jest oczywiste, że taki sposób jej określenia jest sprzeczny nie tylko z ustawą o własności lokali. Należy więc stwierdzić, że narusza to prawo i w konsekwencji może skończyć się sprawą karno-skarbową lub pozbawieniem prawa do świadczeń, zasiłków, dodatków, a nawet obowiązkiem ich częściowego zwrotu.
 
 
» Pokaż «

13 ·III· 2013 r.

Na czyje konto bankowe wpłacają właściciele zaliczki i inne opłaty?

gest_kozaka

- Kto jest właścicielem kont bankowych podawanych przez ZBK I w Olsztynie, na które wpłacają środki finansowe właściciele na rzecz wspólnoty?

- Dlaczego zarządca sam sobie bez wiedzy zarządu wspólnoty wypłaca wynagrodzenie?

- Dlaczego ze środków finansowych wpłacanych jako zaliczki na fundusz remontowy finansowane są koszty sądowe, egzekucji komorniczej?

 
 
» Czyje konto? «

15 ·I· 2013 r.

Jak nie dać się okraść:

- Zenonowi Sawickiem - prezesowi ZBK I w Olsztynie, licencjonowany zarządca nieruchomości - nr licencji 1688; - wspieranego do spółki przez:
- Ewę Kujawę - radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w Olsztynie, ul. Mazurska 11/3; - za pośrednictwem egzekutora:
- Romana Kopaniarza - Komornika Sądowego w Olsztynie, ul. Św. Wojciecha 3/3A; - ci zaś wykorzystujących motłoch bezmózgowców:
- Gerhard Przytuła - nazywający siebie przewodniczącym zarządu chociaż nie ma uchwały wspólnoty o jego wyborze;
- Andrzej Habedank - nazywany zastępcą - również brak uchwały o jego wyborze do zarządu; - przy biernej postawie pozostałych
- właścicieli - nie mających żadnego pojęcia czym jest wspólnota mieszkaniowa o prawie nie wspominając.
» Apelacja «
Pozew o zapłatę
» Sprzeciw od nakazu zapłaty «

Kto okrada Wspólnotę Mieszkaniową?

Zadłużenie na dzień   7.02.2011 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 23 348,35 zł
Zadłużenie na dzień   1.12.2011 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 27 175,33 zł
Zadłużenie na dzień 20.02.2012 r. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki dla „Wodociągów” - 28 125,61 zł
- bez ustawowych odsetek (na dzień dzisiejszy 13% w stosunku rocznym)
- zaległości od dnia 27 marca 2003 r.

Zadłużenie od 7 lutego 2011 r. do 20 lutego 2012 wzrosło o kwotę 4 777,26 zł

Źródło:
1. pismo PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie kierowane do Sądu Rejonowego w Olsztynie nr EZW/99/11 z dn. 7.02.2011 (Sygn. akt I Ns933/10)
2. zestawienie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie: ZEST. Dok. dla Kon 003046 WM Okrzei 20 Wyk.: 2011/12/01 11:50 z dn. 1.12.2011 r.
3. zestawienie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie: ZEST. Rozrachunki z kontrachentami; Wyk.: 2012/02/20 09:36 z dn. 20.02.2012 r.

 
 
» Pokaż «

21 ·VI· 2011 r.

LEGALIZACJA BANDYTYZMU PRAWNEGO PRZEZ SĄD OKRĘGOWY w OLSZTYNIE.

polska_temida

Sygn. akt IX Ca 337 / 11 z dnia 21 czerwca 2011 r.  -  PROTOKÓŁ ROZPRAWY APELACYJNEJ

Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.)
Sędziowie: SO Jolanta Strumiłło, SO Mirosław Wieczorkiewicz

( . . . )
Sąd postanowił: oddalić wniosek wnioskodawcy o zobowiązanie Gerharda Przytuły do złożenia oryginału uchwały o wyborze zarządu.
( . . . )


8 ·II· 2012 r.

Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa nie może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi właścicieli, przekazanymi jej do rozliczenia się (co wynika jednoznacznie z pojęcia "zaliczki"). Dysponowanie środkami pieniężnymi, które nie są przedmiotem własności wspólnoty, ani nie są objęte współwłasnością, a stanowią wyłączny przedmiot własności właścicieli poszczególnych lokali, w drodze uchwały podjętej przez właścicieli lokali, oznacza dysponowanie cudzym mieniem przez osoby nieuprawnione.
 
 
» Pokaż «

27 ·IV· 2011 r.

Komornik Sądowy Roman Kopaniarz Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 3/3A.

Wniosek o zażądanie od Habedanka Andrzeja i Przytuły Gerharda oryginału uchwały powołującej ich na członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej jako prawnego umocowania do działania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej.
 
 
» Pokaż «

7 ·IV· 2011 r.

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej.

Pan Sawicki Zenon - licencjonowany zawodowy zarządca nieruchomości (nr licencji 1688), prezes Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16, 100% udziału Gminy Olsztyn
oraz
Pani Nowak Jolanta - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych Urzędu Miasta Wydział Spraw Lokalowych
nie znają Ustawy o własności lokali(?):
po stwierdzeniu braku quorum orzekli, że zebranie jest nieważne i . . .
 
 
» Pokaż «

30 ·III· 2011 r.

Apelacja.

Powyższemu postanowieniu Sądu Rejonowemu w Olsztynie zarzucam:

- błędną wykładnię prawa wynikającą z jego nieznajomości a tym samym błędnego ustalenia stanu faktycznego,
- nie rozpoznanie istoty sprawy,
- rażące naruszenie prawa procesowego,
 i wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

 
 
» Pokaż «

25 ·X· 2010 r.

Zarządca przymusowy przez Sąd ustanowiony.

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Olsztynie. Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego dla Wspólnoty mieszkaniowej w Olsztynie przy ul. Okrzei 20.
 
 
» Pokaż «

styczeń 2011 r.

Odpowiedź wnioskodawcy na wypowiedzi niżej wymienionych właścicieli na wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego.

1. Gmina Olsztyn
2. Przytuła Gerhard, Pelawska Emilia, Napiórkowski Wojciech, Habedank Andrzej, Habedank Barbara
    zastępowani przez Kancelarię Prawną Ewa Kujawa w Olsztynie, ul. Mazurska 11 m 3
3. Wiecierzycka Marzena
 
 
» Pokaż «

20 ·III· 2001 r.

Lista obecności.

Lista obecności właścicieli na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Czworo właścicieli - 47% udziałów.
 
 
» Pokaż «

20 ·III· 2001 r.

Protokół z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dowód fałszowania stanu faktycznego. Protokół nie mający znamion dokumentu, sporządzony nie wiadomo przez kogo, nie podpisany przez jakiegokolwiek członka (właściciela) wspólnoty mieszkaniowej, zawyżony % udziałów.
 
 
» Pokaż «

31 ·III· 2009 r.

Przebieg zebrania wspólnoty mieszkaniowej w dniu 31 marca 2009 r.

Dyktatura Sawickiego Zenona - licencjonowanego zarządcy - nr licencji 1688 - prezesa Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16
 
 
» Pokaż «

15 ·II· 2010 r.

Pozew.

Pozew o stwierdzenie nieważności - nieistnienia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Okrzei 20 w Olsztynie dotyczącej wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 
 
» Pokaż «

1 ·VII· 2010 r.

Wykazanie interesu prawnego.

Wykazanie interesu prawnego jako przesłanki materialnoprawnej powództwa o ustalenie. Obiektywne istnienie interesu prawnego jako uzasadnienia żądania istnienia prawa lub stosunku prawnego. Wykazanie działań szkodliwych godzących w interes powoda przez stronę pozwaną.
 
 
» Pokaż «

22 ·I· 2010 r.

Zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Sposób zawiadamiania właścicieli o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej stosowany przez ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie.
 
 
» Pokaż «

 

Roczne zestawienie kosztów za rok 2009.

Sposób przedstawiania rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej stosowany przez ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16 - 100% udziału Gminy Olsztyn - pod zarządem prezesa a zarazem licencjonowanego zarządcę nieruchomości Zenona Sawickiego - nr licencji 1688.
 
 
» Pokaż «


Wyświetl większą mapę Dym w oczy Dym w oczy Dym w oczy Strych Rynna Szkielety Odpadający Tynk Po remoncie Rynna Komin Deski = dachówki Poszycie dachowe Sufit kl. schodowej Sufit kl. schodowej Sufit kl. schodowej Do_misek Do_wiadra Strych_deski Dachowki-brak Dach Balkon III piętro Balkon II piętro Balkon I piętro Przytuła Ruina
Dom