Dzisiaj jest

Do końca roku pozostało
dni

Do strony głównej

27 ·XI· 2014 r.           Pozew o ustalenie nieistnienia bądź uchylenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Akta sprawy Sądu Okręgowego w Olsztynie - Sygn. akt I C 283/14

» Do wglądu «

25 ·IV· 2014 r.           Władza uderza do głowy a gdy do tego dochodzi jeszcze debilizm umysłowy. . .

Odpowiedź na próbę uzyskania dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej przez osoby nazywające się zarządem wspólnoty i jednocześnie nie mające kompletnie żadnej wiedzy co do sposobu zarządzania wspólnotą.

» Do wglądu «

14 ·IV· 2014 r.           Wniosek o udostępnienie dokumentacji wspólnoty i podjęcie nowych uchwał.

Tym razem komentarza nie będzie.

» Do wglądu «

30 ·VII· 2012 r.           Sprzeciw od nakazu zapłaty.

Odpowiedź na bezprawną próbę wyłudzenia nienależnych kwot pieniężnych przez ZBK I sp. z o.o. w Olsztynie.

» Do wglądu «

11 ·VII· 2012 r.           Pozew o zapłatę.

Bezprawna próba wyłudzenia nienależnych kwot pieniężnych przez ZBK I sp. z o.o. w Olsztynie.
Kompletny brak profesjonalizmu Kancelarii Prawnej w Olsztynie w osobie radcy prawnej Ewy Kujawy.

» Do wglądu «

30 ·IV· 2009 r.

Prezydent m. Olsztyna - Gmina Olsztyn toleruje bandytyzm prawny uprawiany przez jej spółki.

Odpowiedź prezydenta miasta Olsztyna świadcząca o tolerowaniu bezprawia, o jego żenującym, świadomym braku kompetencji w zakresie nadzoru właścicielskiego.
 
 
» Do wglądu «

15 ·IV· 2009 r.           Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Olsztyna

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego balkonu . . .

» Do wglądu «

06 ·IV· 2009 r.           Do Pana Prezydenta m. Olsztyn -Piotra Grzymowicza.

Panie Prezydencie. Spółka mająca 100% udziału gminy zawiera umowy z osobami bezprawnie występującymi w imieniu innych!

» Do wglądu «

2 ·III· 2009 r.

Wniosek o przygotowanie na zebranie wspó1noty mieszkaniowej następujących dokumentów dotyczących wyboru obecnego zarządu wspó1noty mieszkaniowej:

a w szczególności:
      - listy obecności,
      - protokołu zebrania,
      - uchwał,
      - innych dokumentów - jeśli istnieją . . .
 
 
» Do wglądu «

12 ·I· 2009 r.           Wniosek o przedstawienie odpisow - kopii wyciągów z konta bankowego.

(. . .) Informuję jednocześnie Panów, jako członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, że na konto Wodociągów NADAL nie wpływają należności za pobraną wodę i odprowadzane ścieki pomimo wpłacania zaliczek na ten cel przez właścicieli.

» Do wglądu «

29 ·XII· 2008 r.           Zarząd(?) - Ciemnogród

Pismo kuriozum! To trzeba po prostu przeczytać.

» Do wglądu «

12 ·XII· 2008 r.

Wniosek o wydanie upoważnienia do wglądu w akta sądowe i o opinię zmiany umowy zarządzania nieruchomością wspólną.

 
 
» Do wglądu «

05 ·XII· 2008 r.           Zakład Lokali i Budynków Komunalnych - wpłaty

Odpowiedź ZLiBK w Olsztynie na pytanie czy Gmina wpłaca na konto Wspólnoty należne kwoty z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

» Do wglądu «

05 ·XII· 2008 r.           Pismo do Gminy z apelem o współudział z pozostałymi właścicielami.

W związku ze złożonym w Prokuraturze Rejonowej zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnych członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Olsztynie przy ul. Okrzei 20 oraz Zarządcy Wspólnoty (kopia zawiadomienia została złożona w Urzędzie w dniu 1 ·XII· 2008 r.) wnoszę o pozytywne poparcie propozycji odwołania obecnego Zarządu i rozwiązania umowy Wspólnoty Mieszkaniowej z obecnym Zarządcą.

» Do wglądu «

03 ·XII· 2008 r.           Zadłużenie wspólnoty według sądowych nakazów zapłaty.

» Do wglądu «

01 ·XII· 2008 r.           Zawiadomienie o możliwości - podejrzeniu popęłnienia przestępstwa

Zawiadomienie o możliwości - podejrzeniu popęłnienia przestępstwa przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie ... oraz zarządcę ... polegającym na świadomym, długotrwałym, ciągłym działaniu na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej ...

» Do wglądu «

13 ·XI· 2008 r.           Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie ... po rozpoznaniu ... na skutek pozwu ... przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ... w Olsztynie ... nakazuje ... Wspólnocie Mieszkaniowej Okrzei 20 ... ul. Okrzei 20 w Olsztynie, aby zapłaciła na rzecz powoda kwotę 11.897,47 złotych wraz z odsetkami ustawowymi ... oraz kwotę 2.566 złotych tytułem kosztów procesu ...

» Do wglądu «

17 ·X· 2006 r.           Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Referendarz Sądu Rejonowego w Olsztynie ... po rozpoznaniu ... na skutek pozwu ... przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ... w Olsztynie ... nakazuje ... Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości ... ul. Okrzei 20 w Olsztynie, aby zapłaciła na rzecz powoda kwotę 9.771,65 złotych z ustawowymi odsetkami ... oraz kwotę 1.515 złotych tytułem kosztów procesu ...

» Do wglądu «

22 ·VII· 2004 r.           Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sąd Rejonowy w Olsztynie ... po rozpoznaniu ... na skutek pozwu ... powoda Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ... w Olsztynie ... nakazuje ... Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Okrzei 20 w Olsztynie, aby zapłaciła powodowi kwotę 5.315,12 złotych z ustawowymi odsetkami ... oraz kwotę 1.321,40 złotych tytułem kosztów procesu ...

» Do wglądu «

20 ·III· 2001 r.           Uchwała nr 2. Wybór 2-osobowego zarządu nieruchomością wspólną.

Według protokołu z zebrania na podstawie uchwały nr 2 wybrano zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Uchwały nie ma!!!

» Nie istnieje «

20 ·III· 2001 r.           Protokół z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej

Dowód fałszowania stanu faktycznego. Protokół nie mający znamion dokumentu, sporządzony nie wiadomo przez kogo, nie podpisany przez jakiegokolwiek członka (właściciela) wspólnoty mieszkaniowej, zawyżony % udziałów.

» Do wglądu «

20 ·III· 2001 r.           Lista obecności

Lista obecności właścicieli na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Czworo właścicieli - 47% udziałów.
» Do wglądu «

19 ·VI· 1997 r.           (. . .) w odpowiedzi na . . .

Remont w/w balkonów (. . .) zostanie wykonany w terminie do dnia 30.08.1997 r.

» Do wglądu «

9 ·VI· 1997 r.           Balkon - pismo o naprawę balkonu.

Zwracam się z prośbą o natychmiastową naprawę balkonu . . .

» Do wglądu «


Wyświetl większą mapę Dym w oczy Dym w oczy Dym w oczy Strych Rynna Szkielety Odpadający Tynk Po remoncie Rynna Komin Deski = dachówki Poszycie dachowe Sufit kl. schodowej Sufit kl. schodowej Do_misek Do_wiadra Strych_deski Dachowki-brak Dach Balkon III piętro Balkon II piętro Balkon I piętro Przytuła Ruina