Dzisiaj jest

Do końca roku pozostało
dni

Do strony głównej
Dz_Ust_art_27_art_29_ust_3

Prawo dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej ma każdy właściciel lokalu.

POZEW o uchylenie ew. stwierdzenie nieistnienia uchwał,
stwierdzenie za nieważne:
rocznego rozliczenia wydatków na utrzymanie nieruchomości wspólnej,
rocznego sprawozdania zarządu, absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej.


UCHWAŁY
2021 r.
Opłaty za lokal mieszkalny (sic!)
PDF
2015 r.
Uchwały właścicieli lokali
PDF
2014 r.
Uchwały właścicieli lokali
PDF
2013 r.
Uchwały właścicieli lokali
PDF
2012 r.
Uchwały właścicieli lokali
PDF
2007 r.
Uchwały właścicieli lokali
PDF
2006 r.
Uchwały właścicieli lokali
PDF
1998 r.
Uchwały właścicieli lokali
PDF

PEŁNOMOCNICTWA
1 luty 2015 r.
Pełnomocnictwa osób fizycznych do głosowania na zebraniu.
PDF
8 paź 2014 r.
Pełnomocnictwo ZBK I Sp. z o.o. dla Kancelarii Radców Prawnych.
PDF
4 mar 2013 r.
Pełnomocnictwo Gminy Olsztyn dla Kazimiery Roman.
PDF
9 mar 2011 r.
Pełnomocnictwo Marzeny Wiecierzyckiej dla Gerharda Przytuły
 . 
22 lut 2011 r.
Pełnomocnictwo B. i A. Mitulskich dla Andrzeja Habedanka
PDF
8 lut 2011 r.
Pełnomocnictwo Grażyna Majdzik dla Gerharda Przytuły
 . 

PROTOKOŁY
8 VIII 2019 r.
Protokół z rocznego zebrania właścicieli lokali w dniu 18 II 2019 r.
ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
1 II 2017 r.
Protokół z rocznego zebrania właścicieli lokali w dniu 5 XI 2015 r..
PDF
17 IV 2014 r.
Protokół z rocznego zebrania właścicieli lokali.
PDF
21 VI 2011 r.
Protokół rozprawy apelacyjnej - sygn. akt IX Ca 337/11.
PDF
 . 
Protokół z rocznego zebrania właścicieli lokali.
 . 
 . 
Protokół z rozprawy sądowej - sygn. akt I C 283/14
 . 
 . 
Protokół z rozprawy sądowej - sygn. akt I C 687/14
 . 
 . 
Protokół odbioru wykonanych robót - remont komina
 . 
 . 
Protokół odbioru wykonanych robót - remont komina
 . 

LISTY OBECNOŚCI WŁAŚCICIELI NA ZEBRANIACH
8 VIII 2019 r.
Lista obecności właścicieli lokali na zebraniu w dniu 18 II 2019 r.
ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
8 VIII 2014 r.
Lista obecności właścicieli lokali na zebraniu w dniu 17 IV 2014 r.
PDF
20 III 2001 r.
Lista obecności właścicieli lokali na zebraniu w dniu 20 III 2001 r.
PDF
 . 
Lista obecności.
 . 

UMOWY
1 II 2017 r.
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.
PDF
26 VIII 2014 r.
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.
PDF
 . 
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.
 . 
 . 
Umowa otwarcia rachunków bankowych.
 . 
 . 
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 . 
 . 
Umowa wywozu odpadów komunalnych.
 . 
 . 
Umowa częściowej naprawy dachu.
 . 
 . 
Umowa częściowej naprawy dachu.
 . 

FAKTURY VAT, RACHUNKI UPROSZCZONE, PARAGONY, itp.
 . 
Faktura VAT - remont komina.
 . 
 . 
Rachunek uproszczony nr 1/1/2015 - sprzątanie
 . 
 . 
Paragon - zakup środków czystości - klatka schodowa.
 . 
 . 
Dowód wewnętrzny - rozliczenie wydatków za miesiąc XII
 . 
 . 
Pokwitowanie - odśnieżanie w I 2014 r.
 . 

RACHUNEK BANKOWY WSPÓLNOTY
15 II 2019 r.
Nr rachunku bankowego. Przymus uzasadniania celu posiadania dokumentu!!!
PDF
13 III 2015 r.
Wyciągi z rachunku bankowego: X - XI 2014 r.
PDF
 . 
. . .
 . 

DEKLARACJE PODATKOWE
 . 
CIT-8
 . 
 . 
CIT-8O
 . 
 . 
CIT-8C
 . 
 . 
CIT-2
 . 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDYNKU
 . 
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
N I E     I S T N I E J E
 . 
Spis lokali nieruchomości.
N I E     I S T N I E J E

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
 . 
. . .
 . 
 . 
. . .
 . 

PROCESY SĄDOWE - ORZECZENIA - POZWY
28 XII 2020 r.
Pozew o uchylenie, ustalenie nieistnienia uchwał, apelacja.
sygn. akt
I C 186/19
Sprawa sygn. akt I C 186/19
22 X 2014 r.
Ustalenie nieistnienia, nieważności, uchylenie uchwał
sygn. akt
I C 283/14
Sprawa sygn. akt I 283/14
3 VI 2014 r.
Pozew o nakazanie udostępnienia dokumentacji wspólnoty
sygn. akt
X C 3121/14
Sprawa sygn. akt X C 3121/14
13 XI 2008 r.
Nakaz zapłaty: Wspólnota dla "Wodociągów" - 14 463 zł
sygn. akt
I Nc 1575/08
PDF
17 X 2006 r.
Nakaz zapłaty: Wspólnota dla "Wodociągów" - 11 287 zł
sygn. akt
I Nc 1560/06
PDF
22 VII 2004 r.
Nakaz zapłaty: Wspólnota dla "Wodociągów" -   6 637 zł
sygn. akt
I Nc 1141/04
PDF

DANE EWIDENCYJNE
20 II 2019 r.
Niezgodne z prawem obliczanie udziałów w nieruchomości wspólnej.
PDF
22 VI 2012 r.
REGON - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym
PDF
18 I 2001 r.
NIP - Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
PDF

WZORY DOKUMENTÓW
 
Uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej.
PDF
 
Uchwała o odwołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej.
PDF
 
Uchwała o udzieleniu absolutorium.
PDF
 
Uchwała - głosowanie wg. zasady 1 właściciel = 1 głos (art. 23. ust. 2a uwl).
PDF
 
Nota księgowa, odsetkowa od nieterminowo płaconych zaliczek.
PDF
 
Pełnomocnictwo rodzajowe.
PDF


Wyświetl większą mapę Zamknij_pysk